LIppai Roland

adatkezelési

tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a weboldalam látogatói, a coaching szolgáltatásom igénybe vevői az általuk kapcsolattartás, illetve a szolgáltatás igénybe vétele esetén számlázás céljából megadott személyes adataik kezelésére vonatkozó irányelveket és jogszabályi előírásokat megismerjék. A tájékoztató összeállítása során figyelembe vettem:
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”; „General Data Protection Regulation GDPR”),
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.),
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), valamint
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Szvt.) foglaltakat.

Fenntartom a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítsam. A honlapomnak a módosítás hatálybalépése utáni használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Az adatok kezelője
Lippai Roland coaching szemléletű tanácsadó, egyéni vállalkozó
adószám: 67256071-1-41
telefonszám: 06 30 354 0639
e-mail cím: lippai.roland.coach@gmail.com

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre
A weboldal látogatója a „Kapcsolat” menüpont alatt található telefonszámon vagy e-mail címen a velem való kapcsolatfelvétel céljából önkéntes hozzájárulással adja meg nevét, illetve az általa választott elérhetőségi adatát (e-mail címét vagy telefonszámát). Ezeket az adatokat ügyfeleim a honlapon közzétett magán telefonszámomon vagy az általam kezelt és csak általam hozzáférhető elektronikus levelezési címen adhatják meg. A kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatokat nem gyűjtöm, nem építek belőle adatbázist és az érintettek hozzájárulása nélkül a későbbiekben nem használom fel semmilyen üzleti, marketing vagy egyéb célra, az érintetteket nem keresem meg további ajánlatokkal, hírlevelet, reklámajánlatokat nem küldök, a személyes adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adom ki. A megadott személyes adatokat csak és kizárólag arra a célra használom fel, hogy a szolgáltatásom iránt érdeklődő vagy azt igénybe venni kívánó érdeklődők megkeresésére válaszoljak. Honlapom célja a tájékoztatás, az elérhetőségeim és a coaching munkámról szóló információk közzététele, azon keresztül személyes adatok megadása nem lehetséges. A coaching szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a fenti személyes adatokon túl a nyújtott szolgáltatásomról a számla kiállításához számlázási címüket adják meg, erre az adatra kizárólag a számviteli törvényben előírtaknak megfelelő számlázás érdekében van szükségem.

A weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési tevékenység
Adatkezelőként a weboldal látogatása során semmilyen olyan személyes adatot nem gyűjtök a felhasználóról, amely alapján a látogató beazonosítható lenne. A weboldal tárhely-szolgáltatója a Wix.com Ltd. (Cím: 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel; Telefonszám: 972-3-545-4900). A szolgáltató cookie-kat („sütiket”) helyezhet el a honlapon. A cookie-k (sütik) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a testreszabott kiszolgálás érdekében a weboldalon keresztül, annak használatával kerülnek a látogató számítógépére, úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el, majd a későbbi látogatás során olvassa vissza. A cookie-k elősegítik a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek technikai információt a weboldal használatáról. A cookie-k csak szöveget képesek tárolni, mely minden esetben anonim és általában titkosított. Semmilyen körülmények között nem tárolunk személyes adatokat cookie-k segítségével.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor előfordulhat, hogy weboldalamon bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. Minden web böngésző lehetővé teszi cookie tevékenységének korlátozását vagy a cookie-k kikapcsolását a böngésző beállítások vagy opciók lehetőségeken belül. Ennek lépései böngészőnként eltérhetnek, erre nézve a böngésző Súgó menüjében találhat instrukciókat. Böngészőjén meg is nézheti a számítógépén levő cookie-kat, illetve törölheti azokat. Mint azt fentebb írtuk, a cookie-k szöveges fájlok, tehát megnyithatja őket, hogy elolvassa a tartalmukat. A rajtuk levő adat gyakran titkosított, vagy csak egy numerikus kulcs, mely megfelel az adott webes munkamenetnek, így nem értelmezhetőek csak annak a weboldalnak a számára, amelyik létrehozta.

Adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik. Amennyiben jogszabály kötelez arra, hogy az ügyféladatokat a jogszabályban meghatározott időtartamig őrizzem (pl. adójogszabályok esetében számlák megőrzési kötelezettsége), úgy az adatokat a jogszabályban előírt határidőig tárolnom kell, azonban más adatkezelési műveletet nem végzek rajtuk.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok (tájékoztatás-kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog)
Ügyfeleim bármikor kérhetnek tájékoztatást az általam kezelt adataikról, bármikor helyesbíthetik azokat (pl. adatváltozás esetén) és kérhetik azok törlését. Törlés kérése esetén a kapcsolatfelvételre irányuló szándékot semmisnek tekintem és a saját felhasználói email-fiókomból haladéktalanul (de legkésőbb a törlési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül) törlöm a kapcsolatfelvételre vonatkozó megkeresést illetve az ehhez kapcsolódó levelezést, telefonos kommunikáció esetében a telefonszámot és a hozzá tartozó nevet, valamint az addigi kommunikációs előzményeket (SMS, Viber, egyéb mobil applikáción történt üzenetváltások).

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis felmerül, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adatok védelme érdekében, vagy adatkezelési gyakorlatommal kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérem, jelezze ezt a honlapon vagy ebben a tájékoztatóban megadott elérhetőségeim egyikén. A személyes adatok védelméhez való jog megsértése esetén jogorvoslat kérhető az erre hatáskörrel rendelkező szervnél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: https://www.naih.hu)